Вітаємо Вас на сайті кафедри Педіатрії 2
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Приветствуем Вас на сайте кафедры Педатрии 2 
ГУ "Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины"

Welcome to the website of the Department of Pediatrics 2
State Institution "DNIPROPETROVSK MEDICAL ACADEMY of the Ministry of Health of Ukraine"

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!



У відповідності до наказу №75-ОД  від 22 травня 2020 року "Про внесення змін до деяких наказів академіїпроведення навчального                   процесу   у ДЗ "ДМА" в дистанційному режимі продовжене  до 22.06.2020 р. з можливістю послаблення протиепідемічних заходів на підставі рішення регіональної комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій


 Ознайомитись із правилами дистанційного навчання на кафедрі педіатрії 2 та отримати завдання

ви можете у  розділі «Студентам», сторінка «Дистанційне навчання»

Відпрацювання пропущених практичних занять здійснюється в дистанційному режимі, з правилами

можете ознайомитись у  розділі «Студентам», сторінка «Дистанційне навчання»


Dear students!

In accordance with the order №75-ОД of May 22, 2020 "On amendments to some orders of the academy" the educational process at the State Institution "Dnipropetrovsk  medical academy in the remote mode is continued  until  June 22, 2020  with the possibility of weakening anti-epidemic measures based on the decision of the regional commission on technological- environmental safety and emergency situations

 You can read the rules of distance learning at the Department of Pediatrics 2 in the "English" section of the "Distance Learning" page.


Mastering of missed practical lessons is carried out in a remote mode.

You can get acquainted with the rules in the "English" section of the "Distance Learning" page.


Уважаемые студенты!

 

 В соответствии с приказом    №75-ОД  от 22 мая  2020 года "О внесении   изменений  в некоторые приказы   академиипроведение учебного процесса   в ГУ "ДМА" в дистанционном режиме  продолжено  до 22.06.2020 г. с возможностью ослабления противоэпидемических мероприятий  на основании решения региональной комиссии по вопросам  техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

 

Ознакомиться с правилами дистанционного

обучения  на кафедре педиатрии 2 и  получить  задания вы можете в разделе «Ru», страница «Дистанционное обучение»

 

Отработка  пропущенных практических занятий осуществляется в дистанционном режиме. С правилами

вы можете ознакомиться  в  разделе «Ru», страница «Дистанционное обучение»

 

 




Даний інтернет-ресурс є єдиним офіційно зареєстрованим на ім'я Дніпропетровської медичної академії інтернет-сайтом.

Офіційною адресою сайту є: www.dsma.dp.ua. Будь-які інші інтернет-ресурси, що мають схожі доменні адреси, не мають відношення до Дніпропетровської медичної академії.