Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Колектив

Борисова Тамара Петрівна

Завідуюча кафедрою

Доктор медичних наук, професор.  Професор кафедри. Закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Педіатрія». З 1980 по 1982 рр. навчалась у клінічній ординатурі, з 1982 по 1985 рр. – в очній аспірантурі на кафедрі госпітальної педіатрії того ж інституту. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації – 32 роки.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: 1985-1993 рр. – асистент кафедри дитячих хвороб №2, 1993-2006 рр. – доцент кафедри дитячих хвороб №1, 2006 р. - листопад 2014 р. - професор кафедри педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького. З листопада 2014 року по вересень 2017 р. – професор кафедри педіатрії 3 та неонатології, з вересня 2017 р. - професор кафедри педіатрії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Приймала участь в створенні галузевого стандарту вищої медичної освіти "Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина".  Є розробником галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» за спеціальністю “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа” напряму підготовки 1101 «Медицина». На протязі декількох років була експертом комітету зі спеціальності «педіатрія» Центру тестування Міністерства охорони здоров’я України. В 2016 р. приймала участь в створенні Галузевого стандарту вищої освіти підготовки Магістра у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина. 

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію «Функціональний стан тонкої кишки при бронхіальній астмі у дітей». Докторську дисертацію захистила в 2006 року «Клініко-морфологічна характеристика, лікування та прогноз гострого гломерулонефриту з нефритичним синдром у дітей». Вчене звання професор отримала в 2009 році.

Має понад 300 публікацій, співавтор 14-ти навчальних посібників, з них – 8 з грифом МОЗ України, 1 – МОН України. Неодноразово брала участь у міжнародних, українських науково-практичних конференціях, конгресах по педіатрії, міжнародних школах з дитячої нефрології (Угорщина, Росія), невідкладної допомоги дітям (м. Зальцбург). В 2003 р. пройшла стажування в США (м. Фітчбург, штат Масачусетс) з питань управління вищою освітою. Під керівництвом Борисової Т.П. захищена 1 кандидатська дисертація, 1 магістерська робота. Виконує обов’язки відповідального секретаря науково-практичного журналу «Здоровье ребенка».

Вища атестаційна категорія по педіатрії з 1992 року. На протязі 8 років працювала за сумісництвом лікарем-педіатром Донецького обласного Центру екстреної медичної допомоги. Виконувала обов’язки позаштатного дитячого нефролога Управління охорони здоров’я Донецької обласної держадміністрації з 1996 р. по червень 2014 р. За значний особистий внесок в розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджена грамотою МОЗ України (2007 р.).

Відповідальна за наукову роботу кафедри

 

Бадогіна Людмила Петрівна 

 кандидат медичних наук, доцент.

У 1978 році закінчила педіатричний  факультет Дніпропетровського   медичного інститута.У 1978-1979 гг. проходила інтернатуру по педіатрії у м. Кривий Ріг, де працювала лікарем, зав. відділенням до 1985р.З 1985р. – співробітник Дніпропетровського медичного інституту (надалі - Дніпропетровської державної медичної академії): до 1992р. – асистент кафедри педіатрії факультету вдосконалення лікарів, з 1992р. – асистент кафедри госпітальної педіатрії №1.

1994 року захищено (м.Київ, Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця) кандидатську дисертацію на тему “Прогностическое  значение состояния клеточных мембран у новорожденных с перинатальным повреждением центральной нервной системы” за спеціальністю “Педіатрия”,  (14.01.10). Науковий керівник – професор В.М. Зоріна.

З 2004 р. –  доцент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині-кафедра педіатрії 2).

З 2016 р. – виконувач обов’язків завідувача кафедри педіатрії 2

З 2017 р. – завідуюча кафедрою педіатрії 2.

Автор 118 друкованих праць.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

E-mail:  lyudmila.badogina@gmail.com

 


Вакуленко Людмила Іванівна 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри.    

У 1990 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровського  медичного інституту.

З 1990 до 1994 року проходила інтернатуру на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Дніпропетровська.

У 1994-1995рр. проходила навчання у магістратурі, з 1995 до 1998р. - в аспірантурі на   кафедрі госпітальної педіатрії №1, де з 1999 року і дотепер працює асистентом.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію: "Адаптаційні можливості серцево-судинної системи у дітей шкільного віку з рецидивуючим бронхітом та бронхіальною астмою" (НДІ ПАГ АМН Украины, м.Київ). Науковий керівник: професор, д.мед.н.  Л.В. Ващенко. 

Запланована докторська дисертація "Стан центральної та регіональної гемодинаміки у дітей з хронічними пієлонефритами та патогенетична корекція його порушень".

Відповідальний виконавець  5 міжнародних багатоцентрових рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень по педіатрії.

З   2010 року - доцент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині-кафедра педіатрії 2)

Автор  145 друкованих праць.

Відповідальна за навчальний процес кафедри.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Педіатрія», «Дитяча нефрологія»

E-mail: vakulenkol@ukr.net

 

Лінник Валентин Олексійович 

Кандидат медичних наук, асистент кафедри.

У 1979 році закінчив педіатричний факультет Дніпропетровського  медичного інститута. 

Інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія" проходив на базі дитячої міськоі клінічної лікарні №3 м. Дніпропетровська. Після закінчення інтернатури протягом 10 років працював ліакрем-анестезіологом

З 1984 до 1986 року проходив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології Дніпропетровського медичного інститута. У 1989-1992рр. навчався у заочній аспірантурі на кафедрі дитячих хвороб №3.

З 1989 року - асистент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині – кафедра педіатрії 2).

У 1996 році захитив кандидатську дисертацію   на тему: "Функціональний стан серцево-судинної системи дітей раннього віку з гострою пневмонією, ускладненою недостатністю кровообігу".

Автор  68  друкованих праць.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

Відповідальний за лікувальну роботу кафедри

 


Ширикіна Міра Вікторівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри.

У 1986 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровского  медичного інститута.

У 1986-1987рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрия» в Обласній дитячій клінічній лікарні м.Дніпропетровська.

У 1987-1989рр. працювала дільничним лікарем-педіатром.  

З 1994 до 2006 рік - асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Дніпропетровської державної медичної академії.

У 2003 р   захистила кандидатську дисертацию за спеціальністю «Педіатрия» на тему: «Особенности течения бронхиальной астмы у детей с диффузным зобом: прогноз и профилактика»   Науковий керівник: д.м.н., професор К.Д. Дука.

З 2006 року - асистент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині – кафедра педіатрії 2)  

Автор  94 друкованих праць.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

Профорг кафедри

E-mail: shirikina@gmail.com

 

Різник Альона Валеріївна  

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

У 1995 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровского   медичного інститута.

У 1995-1997рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрия» в Обласній дитячій клінічній лікарні м.Дніпропетровська.

У 1997-2005рр. працювала дитячим пульмонологом 5  ДМКЛ .   З 2005 – 2013 рр дитячий пульмонолог поліклініки  №1 .З 2013 асистент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині – кафедра педіатрії 2)   Закінчила заочну аспірантуру у 2016 році.

 У 2017 захистила  кандидатську дисертацію   «Прогнозування і діагностика дисфункції шлуночків серця в період загострення бронхіальної астми у дітей».

Автор  25 друкованих праць.

Має другу  лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

Відповідальна за практику , керівник  СНТ .

E-mail: aliona.rezzz@gmail.com

  

Порохня Наталя Григорівна .

 Кандидат медичних наук, асистент кафедри

У 1997 році закінчила педіатричний факультет Луганського державного медичного університету .У 1997-1998рр. проходила інтернатуру з  педіатрії.  З 2006-2014  - після спеціалізації   – лікар кардіологічного відділення ОДКЛ. У 2015 захистила кандидатську дисертацію «Клініко-ехокардіогафічна діагностика і прогнозування розвитку клапанних вад серця при ендокардитах у дітей ».

З 2014 року асистент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині – кафедра педіатрії 2) 

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія», та з кардіології.

 

Оболонська Ольга Юріївна

  асистент кафедри  

   У 1994 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровского   медичного інститута. У 1994-1996рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрия» в  5 ДМКЛ.У 1996-1997рр. працювала дільничним лікарем-педіатром.  З 1997 до 2000 рік - асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Дніпропетровської медичної акаддемії.

1997-2010 педіатр приймального відділення 5 ДМКЛ. 

З  2010  неонатолог відділення реанімації новонароджених ОДКЛ.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія», та другу з неонатології.

З 2016 року - асистент кафедри  педіатрії 2  

Автор  22  друкованих праць.

E-mail  o_obolonskaja@ukr.net

 

Самсоненко Світлана  Володимирівна 

асистент кафедри

 Закінчила у 2015 році Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» за спеціальністю  «Педіатрия». У 2017 році  здобула кваліфікацію: Магістр медицини з педіатрії. 

З 2017 року - асистент кафедри  педіатрії 2  .

 

Ель Жабалі Газі    Клінічний ординатор другого року навчання. Громадянин Лівану. У 2017 році закінчив  Дніпропетровску медичну академію .


Ямедже Лоррен    Клінічний ординатор другого року навчання.  Громадянка Камеруну. У 2017 році закінчила Дніпропетровску медичну академію .


Ель Мельхем  Ахмад  Клінічний ординатор другого року навчання. Громадянин Лівану. У 2017 році закінчив  Дніпропетровску медичну академію .

Мустафа Аль Жасем Альмохамед Мохамед Клінічний ординатор другого року навчання. У 2017 році закінчив  Дніпропетровску медичну академію .

Алі Манла Ісса Абдулкадер Клінічний ординатор першого року навчання. У 2018 році закінчив  Дніпропетровску медичну академію .

Семикіна Валентина Миколаївна    Лаборант  кафедри

Уксусова  Тетяна Петрівна.   Лаборант  кафедри

Comments