Підготовка науково-педагогічних кадрів

     Наукова-дослідницька робота кафедри:

        Тема НДР: Розробка способів діагностики і корекції розладів гемодінамики органів мішеней при соматичних захворюваннях, що супроводжуються серцево-судинними ускладненнями у дітей.      
Термін виконання роботи : 01.2017р.-11.2019р.
        
        Розробка критеріїв ранньої діагностики та прогнозування коморбідного  ураження нирок у дітей з соматичними та інфекційними захворюваннями. 
        Термін виконання роботи :01.09.2019р.-30.12.2023р.
         Науковий керівник: зав. кафедри педіатрії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., професор  Борисова Т. П.
        Відповідальний виконавець: к.мед.н., доцент Вакуленко Л.І.
        
        На кафедрі виконуються:
        Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
    «Стан центральної та регіональної  гемодинаміки у дітей з хронічним пієлонефритом та патогенетична корекція його порушень» к.мед.н., доцент Вакуленко Л.І. 
      Науковий консультант: зав. кафедри педіатрії 1 та медичної генетики ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., професор  Абатуров О.Є.
      
       Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії:
      «Рання діагностика гострого ураження нирок у недоношених дітей з відкритою артеріальною протокою» -асистент кафедри  педіатрії 2 Оболонська  О.Ю.
          Науковий керівник: зав. кафедри педіатрії 2 ДЗ « Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., професор  Борисова Т. П.
      
      «Фактори ризику розвитку та особливості ураження нирк у ВІЛ-інфікованих дітей»-асистент кафедри педіатрії 2 Аллахвєрдієва З.С.
          Науковий керівник: зав. кафедри педіатрії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., професор  Борисова Т. П.

      «Діагностика коморбідного ураження нирок при ювенільному ревматоїдному артриті у дітей»-асистент кафедри педіатрії 2 Самсоненко С.В.
          Науковий керівник: зав. кафедри педіатрії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., професор  Борисова Т. П.
         
        Щорічно публікується понад 30 наукових статей у фахових наукових виданнях України.  Співробітники виступають з доповідями на міжнародних та українських форумах: науково-практичних конференціях, конгресах.
        Кафедра педіатрії 2 приймає участь у міжнародних дослідженнях з вивчення ефективності та безпеки сучасних лікарських засобів в педіатричній практиці.
        Сертифікати GCP мають: професор, д.мед.н. Борисова Т.П., доцент, к.мед.н. Бадогіна Л.П., доцент, к.мед.н. Вакуленко Л.І., асистент Самсоненко С.В.
     
         На кафедрі постійно діє гурток студентського наукового товариства.
   
  Традиційно кожного року кафедра організовує проведення засідання педіатричної секції наукової медичної конференції студентів та молодих вчених ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» «Новини і перспективи медичної науки». Студенти приймають активну участь в українських студентських конференціях та олімпіадах, де займають призові місця.

Comments