СНТ кафедри


 Теми засідань студентського  гуртка кафедри Педіатрії 2: 

8 квітня 2019 року на базі кафедри педіатрії 2  відбулося засідання педіатричної секції ХІХ наукової медичної конференції студентів та молодих вчених «Новини і перспективи медичної науки». Цьогорічне засідання було присвячене 100-річчю кафедри педіатрії 2 ДМА. Всього було заслухано 13 доповідей з актуальних проблем педіатрії. Три  з них було представлено англійською мовою. Доповідачі демонстрували глибокі знання, вільне володіння матеріалом і надавали вичерпні відповіді на запитання. 

Серед переможців І місце- Наталія Марзола (Natalia Marzola), Аманда Лопес ( Amanda Lopes Souza), студентки 5 курсу І міднародного факультету, 14 дес. за доповідь «Additional risk factors for  birth injury  in newborn» ( керівник- асистент кафедри педіатрії 2 О. Ю. Оболонська).

ІІ місце - Аліна Ніколайчук, студентка 4 курсу І медичного факультету, 28 дес. за «Герпетиформна екзема Юліусберга- Капоші: рідкісний випадок в педіатричній практиці» (керівник-заслужений діяч науки і техніки України, зав.кафедрою педіатрії 1 та мед. генетики, професор О.Є. Абатуров).

ІІІ місце-Альона Зимник і Кристина Гончаренко, студентки 3 курсу ІІ медичного факультету, 27 дес. за доповідь «Випадок гангліозидозу у дитини»  (керівник-доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Т. В. Ярошевська) та Гопаварама Раві Кішоре Редді ( Gopavaram Ravikismore Reddy) і Шарма Шрил Марія ( Sharma Maria)«Peculiarities of JMCI in India and Ukraine» студенти 6 курсу 2-го міжнародного факультету, 8 дес. ( керівник-доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології О. О. Толстікова).

Грамоти глядацьких симпатій отримали Аріна Бірюкова, студентка 5 курсу І мед. фак. 26 дес. за доповідь- «Х-зщеплена гіпофосфатемія, клінічний випадок»  ( керівник-асистент кафедри педіатрії 1 та мед. генетики Н. М. Токарєва) та Дарія Сова, студентка 5 курсу І мед. фак., 30 дес. з доповіддю «Вегетативні дисфункції як причина лихоманки у дітей» ( керівник-асистент кафедри педіатрії 2 М. В. Ширикіна).

Госвамі Абхішек (Goswami Abhisekh) cтудент 5 курсу І міжнародного факультету, 13 дес.  доповідь  «Хвороба Кавасакі у дітей в Індії» ( керівник- асистент кафедри педіатрії 2  

З.С. Аллахвєрдієва).

18-19 квітня 2019 року у м. Києві, на базі кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб» ( Голова оргкомітету- академік НАМН України, д.мед.н., професор Майданник В.Г.).  

В секції студентів та молодих вчених, яка налічувала 22 доповіді,  студентки 5 курсу ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Поправко Євгенія ( І мед., 11гр., 33 дес.) та Мефьод Катерина ( ІІ мед., 202гр., 4 дес.), зайняли 2-ге місце з доповіддю   «Ефективність застосування імуноглобуліна людини для внутрішньовенного введення  в терапії хвороби Кавасакі у дітей»

Кафедра педіатрії 2 ( завідувач-  д.мед.н., професор Т.П. Борисова) та керівник роботи, відповідальна за СНТ, к.мед.н., асистент кафедри педіатрії 2, А.В. Різник щиро вітають переможців і  пишаються своїми учнями!

  

 

Відповідальна  за проведення – керівник СНТ, ас. Різник А.В. тел. +38050 340-43-09

 

Comments