Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:       

    - Педіатрія модуль 2 для  студентів V курсу  Iта  II медичного факультету, і  I  та II міжнародного факультету


  -Основи  клінічної  медицини для студентів  за  спеціальністю " Клінічна  фармація " очна  та заочна форми навчання

Comments