Дистанційне навчання

1.  Для  відпрацювання  пропущеного практичного заняття    необхідно виконати завдання  за темою   заняття  (див. нижче, п.V).

 Відповідь надіслати на електронну адресу  natali_doc@ukr.net  -   асистент Порохня Наталія Григорівна.

2. Практичні заняття проводяться відповідно до розкладу занять, розробленого на  весняний  семестр 2019-2020 навч. року  та календарно-тематичного плану  (див. розділ «Студентам», сторінка «Модуль 2»)

І. Матеріали для самопідготовки :

 1.Методичні розробки практичних занять  (див. розділ  «Студентам», сторінка «Модуль 2»).

2. Базовий підручник  « Педіатрія. Підручник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня  акредитації/ За ред. проф. О.В.Тяжкої.- Вінниця: Нова Книга, 2016.»   можна отримати в бібліотеці академії.

3.Скан-версія підручника наведена в кожній темі практичного заняття.

 

ІІ. Контрольні завдання для оцінювання знань за кожною темою, які необхідно виконати:

-        Відповіді на контрольні запитання.  

-        Вирішення ситуаційних  задач.  

ІІІ.  Написання історії хвороби.

     Кожен студент отримує від викладача  індивідуальне завдання  (діагноз віртуального хворого, на підставі якого проводиться описання  за схемою, викладеною у розділі «Студентам», сторінка «Модуль 2»). Термін  виконання – останнє заняття з неонатології.

IV.  Студент повинен надіслати виконані завдання на Х+1 день (де Х – дата заняття групи за розкладом) на електронну адресу викладача, закріпленого за десятком. 

   19 дес. Доц. Вакуленко Л.І.    vakulenkol@ukr.net

   20 дес.:   Ас. Різник   Альона Валеріївна     aliona.rezzz@gmail.com

   21 дес.: Ас. Ширикіна Міра Вікторівна        shirikina@gmail.com

  У разі відсутності виконаних студентом контрольних завдань  викладач в журналі   ставить  «нб». У разі, якщо студент хворіє, староста групи повинен про це повідомити викладачеві на електронну адресу.

V. Завдання

Методичні розробки практичних занять  дивіться  розділ  «Студентам», сторінка «Модуль 2».

1.    7.04.2020   Практичне заняття №1 «Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених»

 Контрольні завдання

 Матеріали для самопідготовки


       2.    8.04.2020  Практичне заняття №2 «Організація виходжування та вигодовування недоношених дітей»
              Контрольні завдання
              Матеріали для самопідготовки

3.     9.04.2020  Практичне заняття №3  «Хвороби органів дихання  у новонароджених дітей»

      Контрольні завдання

        Матеріали для самопідготовки


4.   10.04.2020  Практичне заняття №4  «Гемолітична хвороба новонароджених. Геморагічна хвороба новонароджених»

       Контрольні завдання

        Матеріали для самопідготовки


5.   13.04.2020 Практичне заняття №5  «Внутрішньоутробні  інфекції новонароджених»

       Контрольні завдання

         Матеріали для самопідготовки


6.   14.04.2020 Практичне заняття №6  «Бактеріальні інфекції у новонароджених»

       Конрольні завдання

         Матеріали для самопідготовки


7.   15.04.2020 Практичне заняття №7 «Дефіцитні анемії у дітей»

       Контрольні завдання

         Матеріали для самопідготовки


8.    16.04.2020  Практичне заняття №8 «Гемобластози у дітей»

       Контрольні завдання

       Матеріали для самопідготовки


9.    17.04.2020  Практичне заняття №9 «Захворювання з геморагічним синдромом у дітей»

       Контрольні завдання

         Матеріали для самопідготовки


10.   21.04.2020   Практичне заняття №10  «Гломерулонефрит у дітей»

        Контрольні завдання

        Матеріали для самопідготовки


11.   22.04.2020  Практичне заняття №11  «Інфекції сечової системи у дітей»

         Контрольні завдання

           Матеріали для самопідготовки


12.   23.04.2020  Практичне заняття №12  «Дисметаболічні нефропатії у дітей. Тубуло-інтерстиціальний нефрит. Хронічна хвороба нирок у дітей»

         Контрольні завдання

           Матеріали для самопідготовки


                                                                                                                                            Шановні студенти!  

 Протягом   - 2.04.20,  3.04.20,  6.04.20  ви відпрацьовуєте  навички,  передбачені програмою виробничої практики, які  вказані в ваших  індивідуальних планах.

       Кожного дня Ви отримуєте варіант  завдання  відповідний Вашому номеру в списку десятка.  Відповідь надсилаєте викладачеві на відому Вам електронну адресу.

    

       Матеріали для самопідготовки:

      1.Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною до 3 років. Наказ МОЗ №149 від 20.03.2008р.

        2.Оценка физического развития детей. Методическое пособие.

        3.Таблицы оценки артериального давления у детей.

        

      1. 02.04.20 Контрольні завдання: 

                    Варіант №1 

                    Варіант №2

                 Варіант №3

                        Варіант №4

                        Варіант №5

                        Варіант №6

                        Варіант №7

                        Варіант №8

                        Варіант №9

    2. 03.04.20 Контрольні завдання:

                Варіант №1

                      Варіант №2

                      Варіант №3

                      Варіант №4 

                  Варіант №5

                      Варіант №6

                      Варіант №7

                      Варіант №8

                 Варіант №9

    3. 06.04.20 Контрольні завдання:

                Варіант №1 

                   Варіант №2

                       Варіант №3

                       Варіант №4

                       Варіант №5

                   Варіант №6

                Варіант №7

                       Варіант №8

                       Варіант №9

               

Comments