Дистанційне навчання

У відповідності до навчального плану заняття на кафедрі  з циклу "Педіатрія, модуль 2" на час карантину    проводяться у вигляді

    1. Читання  лекцій  на YouTube-каналі кафедри

    2. Проведення практичних занять  в дистанційному режимі

    3. Виконання індивідуальних  завдань

 

 І. Лекції можна прослухати  за посиланням. https://www.youtube.com/channel/UClFHdXzDzBHs7q76Y3aVONQ?view_as=subscriber

  ІІПрактичні заняття проводяться відповідно до розкладу занять, розробленого на  весняний  семестр 2019-2020 навч. року  та календарно-тематичного плану  (див. розділ «Студентам», сторінка «Модуль 2»)

1. Матеріали для  засвоєння тем :

        1. Методичні розробки практичних занять  (див. розділ  «Студентам», сторінка «Модуль 2»).

        2. Лекції     

3. Базовий підручник  « Педіатрія. Підручник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня  акредитації/ За ред. проф. О.В.Тяжкої.- Вінниця: Нова Книга, 2016.»   можна отримати в бібліотеці академії.

      4. Скан-версія підручника наведена в кожній темі практичного заняття.

2. Контрольні завдання для оцінювання знань за кожною темою, які необхідно виконати:

 -        Вирішення ситуаційних  задач.  

Для вирішення задач необхідно  вивчити теоретичний  матеріал теми  відповідно до методичних  розробок

З  4.05.2020  передбачається  проведення  практичних занять у вигляді відеоконференцій

ІІІ.  Написання історії хвороби.

     Кожен студент отримує від викладача  індивідуальне завдання  (діагноз віртуального хворого, на підставі якого проводиться описання  за схемою, викладеною у розділі «Студентам», сторінка «Модуль 2»). Термін  виконання – останнє заняття з неонатології.

   Студент повинен надіслати виконані завдання на Х+1 день (де Х – дата заняття групи за розкладом) на електронну адресу викладача, закріпленого за десятком. 

13 дес.:   Доц. Вакуленко Людмила Іванівна    vakulenkol@ukr.net

14 дес.:  Ас. Порохня Наталія Григорівна         natali_doc@ukr.net 

15 дес.:  Ас. Ширикіна Міра Вікторівна             shirikina@gmail.com 

22 дес.:   Ас. Оболонська Ольга Юріївна          o_obolonskaja@ukr.net

23 дес.:  Ас. Аллахвєрдієва Зейнаб Сахибівна Zeynabdoc@gmail.com

24  дес.:  Ас. Різник   Альона Валеріївна           aliona.rezzz@gmail.com

  

  У разі відсутності виконаних студентом контрольних завдань  викладач в журналі   ставить  «нб». У разі, якщо студент хворіє, староста групи повинен про це повідомити викладачеві на електронну адресу.

Для  відпрацювання  пропущеного практичного заняття    необхідно виконати завдання  за темою   заняття .   Відповідь надіслати на електронну адресу  natali_doc@ukr.net  -   асистент Порохня Наталія Григорівна.

 Студенти  групи 2 при необхідності відпрацювання занять надсилають роботи на електронну адресу  викладача, закріпленого за десятком

 IV. Завдання

Методичні розробки практичних занять  дивіться  розділ  «Студентам», сторінка «Модуль 2».

 

1.     22.05.2020   Практичне заняття №1 «Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених»

      Ситуаційні задачі

 Матеріали для самопідготовки


       2.    25.05.2020  Практичне заняття №2 «Організація виходжування та вигодовування недоношених дітей»
             Ситуаційні задачі
             Матеріали для самопідготовки

3.      26.05 .2020  Практичне заняття №3  «Хвороби органів дихання  у новонароджених дітей»

       Ситуаційні задачі

       Матеріали для самопідготовки


4.   27.05.2020  Практичне заняття №4  «Гемолітична хвороба новонароджених. Геморагічна хвороба новонароджених»

       Ситуаційні задачі

         Матеріали для самопідготовки


5.   28.05.2020 Практичне заняття №5  «Внутрішньоутробні  інфекції новонароджених»

      Ситуаційні задачі

       Матеріали для самопідготовки


6.   29.05.2020 Практичне заняття №6  «Бактеріальні інфекції у новонароджених»

      Ситуаційні задачі

      Матеріали для самопідготовки


7.   01.06.2020 Практичне заняття №7 «Дефіцитні анемії у дітей»

       Ситуаційні задачі

       Матеріали для самопідготовки


8.    02.06.2020  Практичне заняття №8 «Гемобластози у дітей»

       Ситуаційні задачі

       Матеріали для самопідготовки


9.   03.06.2020  Практичне заняття №9 «Захворювання з геморагічним синдромом у дітей»

       Ситуаційні задачі


         Матеріали для самопідготовки


10.  04.06.2020   Практичне заняття №10  «Гломерулонефрит у дітей»

        Ситуаційні задачі

       Матеріали для самопідготовки


11.  05.06.2020  Практичне заняття №11  «Інфекції сечової системи у дітей»

         Ситуаційні задачі

        Матеріали для самопідготовки


12.   09.06.2020  Практичне заняття №12  «Дисметаболічні нефропатії у дітей. Тубуло-інтерстиціальний нефрит. Хронічна хвороба нирок у дітей»

         Ситуаційні задачі

           Матеріали для самопідготовки


                                                                                                                                            Шановні студенти!  

 Протягом 10.06.20., 11.06.20., 12.06.20   ви відпрацьовуєте  навички,  передбачені програмою виробничої практики, які  вказані в ваших  індивідуальних планах.

       Кожного дня Ви отримуєте варіант  завдання  відповідний Вашому номеру в списку десятка.  Відповідь надсилаєте викладачеві на відому Вам електронну адресу.

    

       Матеріали для самопідготовки:

      1.Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною до 3 років. Наказ МОЗ №149 від 20.03.2008р.

        2.Оценка физического развития детей. Методическое пособие.

        3.Таблицы оценки артериального давления у детей.

        

      1. 10. 06.20 Контрольні завдання: 

                    Варіант №1 

                    Варіант №2

                 Варіант №3

                        Варіант №4

                        Варіант №5

                        Варіант №6

                        Варіант №7

                        Варіант №8

                        Варіант №9

                        Варіант №10

    2.   11. 06.20 Контрольні завдання:

                Варіант №1

                      Варіант №2

                      Варіант №3

                      Варіант №4 

                  Варіант №5

                      Варіант №6

                      Варіант №7

                      Варіант №8

                 Варіант №9

                    Варіант №10

    3.  12. 06.20 Контрольні завдання:

                Варіант №1 

                   Варіант №2

                       Варіант №3

                       Варіант №4

                       Варіант №5

                   Варіант №6

                Варіант №7

                       Варіант №8

                       Варіант №9

                       Варіант №10

               

Comments